Betongfabriken i Glumslöv AB, Glumslövsvägen 590, 261 63 Glumslöv. Telefon 0418 701 28, Fax 0418 701 27

Leverans av fabriksbetong